خانه برچسب ها دکتر یونس سخاوت

برچسب: دکتر یونس سخاوت

اهدای جوایز نقدی ۲۵ میلیون تومانی به بازی‌های برتر «جایزه بازی‌های جدی»

جوایز ۲۵ میلیون تومانی برندگان بخش «جایزه بازی‌های جدی» در نخستین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال به بازی‌های طرلان و RehabMap اهدا شد. با توجه به...

محبوب‌ترین ها

کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال